Prosjektrapport:Opprydding og forenkling av forskriftsverket

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Målet for prosjektet har vært å få et mer oversiktlig og brukervennlig forskriftsverk. Prosjektet satte hovedfokus på den tekniske utformingen av forskriftene, og ikke på innholdet. Et mer oversiktlig regelverk kan sikre bedre etterlevelse og en mer effektiv håndheving av regelverket.

Prosjektrapport

Forskriftsdugnaden
Prosjekt for opprydding i og forenkling av forskriftsverket