Interreg. EU-program for grenseoverskridende regionalt samarbeid

Publikasjonsnummer H-2164

Brosjyren inneholder informasjon om de ulike Interreg-programmene Norge deltar i, samt kortfattede beskrivelser av enkelte prosjekt som har mottatt støtte, og foreløpige resultater av prosjektene.

Brosjyren inneholder informasjon om de ulike Interreg-programmene Norge deltar i, samt kortfattede beskrivelser av enkelte prosjekt som har mottatt støtte, og foreløpige resultater av prosjektene.