Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Q-1046/revidert 2016 Veiledningshefte om utarbeidelse av sosialrapport ved søknad om adopsjon

Rundskriv gitt av Barne- og familiedepartementet desember 2002, revidert mars 2009 og mars 2016

Rundskrivet er ment som veiledning ved Barne- ungdoms- og familieetatens utredning av adopsjonssøkere. En sosialrapport skal utarbeides ved søknad om forhåndssamtykke til adopsjon av et barn fra utlandet, og ved søknad om å bli registrert som adoptivsøkere til et norsk barn. Der det søkes parallelt, skal søkerne utredes med henblikk på adopsjon av både et norsk og et utenlandsk barn. Skjema for sosialrapport ved søknad om adopsjon, skal benyttes ved utredningen. Skjemaet er utarbeidet i en åpen og en lukket versjon. Utreder skal benytte den lukkede versjonen. Den åpne versjonen er å finne elektronisk på Barne-, ungdoms- og familieetatens internettsider og vil være tilgjengelig for alle. Skjemaet skisserer hvilke temaer som skal drøftes i samtaler med søkerne  i løpet av utredningen og er nærmere omtalt i veiledningsheftet. Det forutsettes at den som skal utarbeide sosialrapporten, bruker veiledningsheftet under hele prosessen.

Rundskrivet er ment for regionene i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat/regionen) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), samt Faglig utvalg for adopsjonssaker (Faglig utvalg), adopsjonsorganisasjonene og kommunene. Adoptivsøkere kan ha nytte av rundskrivet som generell informasjon. 

Rundskriv Q-1046 - sist revidert mars 2016