R-11/01 01/4020 C TT/AH Statsbudsjettet medrekna folketrygda 2001. Tilleggsløyvingar i haustsesjonen - nysaldering

R-11/01 01/4020 C TT/AH Statsbudsjettet medrekna folketrygda 2001. Tilleggsløyvingar i haustsesjonen - nysaldering

Dokumentet finner du i PDF-format her.