R-12/00 00/5428 C TT Retningslinjer for materiale til Regjeringens første konferanse om statsbudsjettforslaget 2002

Retningslinjer for materiale til Regjeringens første konferanse om statsbudsjettforslaget 2002

Dokumentet finner du i PDF-format her.