R-12/99 99/6118 C Retningslinjer for materiale til Regjeringens første konferanse om Statsbudsjettforslag 2001

Retningslinjer for materiale til Regjeringens første konferanse om Statsbudsjettforslag 2001

Hele dokumente finner du i PDF-format her.