R-2/00 2000/766 C Pål/HH Statsbudsjettet 2000 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2000

Statsbudsjettet 2000 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2000

Dokumentet finner du i PDF-format her.