R-2/01 01/564 C TT/ISa Merverdiavgiftsreformen 2001 - kompensasjon til statlig forvaltning

Merverdiavgiftsreformen 2001 - kompensasjon til statlig forvaltning

Dokumentet finner du i PDF-format her.