R-3/00 2000/1529 C Pål/HH Hovedbudsjettskriv for 2001 retningslinjer for arbeidet med Statsbudsjettforslag for budsjettermin 2001

HOVEDBUDJETTSKRIV FOR 2001
RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED STATSBUDSJETT-
FORSLAGET FOR BUDSJETTERMINEN 2001

Dokumentet finner du i PDF-format her.