R-3/02 2002/537 C TT/ISa Statsbudsjettet 2002 - tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2002

Statsbudsjettet 2002 - tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2002

Dokumentet finner du i PDF-format her.