R-4/00 2000/1529 C TT/ISa Tillegg til hovedbudsjettskriv for 2001 retningslinjer for arbeidet med forslag til rammefordeling, fagproposisjon og Gul bok

TILLEGG TIL HOVUDBUDSJETTSKRIV FOR 2001
RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED FORSLAG TIL
RAMMEFORDELING, FAGPROPOSISJON OG GUL BOK

Dokumentet finner du i PDF-format her.