R-4/00 2000/1529 C TT/ISa Tillegg til hovedbudsjettskriv for 2001 retningslinjer for arbeidet med forslag til rammefordeling, fagproposisjon og Gul bok

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Finansdepartementet

TILLEGG TIL HOVUDBUDSJETTSKRIV FOR 2001
RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED FORSLAG TIL
RAMMEFORDELING, FAGPROPOSISJON OG GUL BOK

Dokumentet finner du i PDF-format her.