R-4/01 01/1400 C TT/ISa Hovedbudsjettskriv for 2002 retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjetterminen 2002

Hovedbudsjettskriv for 2002 retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjetterminen 2002

Dokumentet finner du i PDF-format her.