R-6/2002 2002/2465 C/TT Retningslinjer for arbeidet med forslag til rammefordeling, fagproposisjon og gul bok

Retningslinjer for arbeidet med forslag til rammefordeling, fagproposisjon og gul bok

Dokumentet finner du i PDF-format her.