R06-2001 2001/2596 C TT/mk Tillegg til hovudbudsjettskriv for 2002

Tillegg til hovudbudsjettskriv for 2002

Retningslinjer for arbeidet med forslag til rammefordeling, fagproposisjon og gul bok

Dokumentet finner du i PDF-format her.