Rapport - kontroll og overvåking i arbeidslivet

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Kontroll og overvåking i arbeidslivet

Underutvalgets rapport.

Avlevert til Arbeidslivslovutvalget 20. juni 2002