Rapport — belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Dato: 12.12.05

Rapport – belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet

En evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensiale