Rapport: Forebygging av rasisme og diskriminering i politi - og lensmannsetaten - forslag til tiltak

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet, med medlemmer fra Politiets Fellesforbund, Politiembetsmennenes landsforening, Norges lensmannslag, Norsk Tjenestemannslag 104-5, Politidirektoratet, Politihøgskolen og Justisdepartementet.

Forebygging av rasisme og diskriminering i politi- og lensmannsetaten
Forslag til tiltak

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet, med medlemmer fra Politiets Fellesforbund, Politiembetsmennenes landsforening, Norges lensmannslag, Norsk Tjenestemannslag 104-5, Politidirektoratet, Politihøgskolen og Justisdepartementet

Oktober 2001