Rapport fra arbeidsgruppe for evaluering av støtteordningen

Rapport fra arbeidsgruppe for evaluering av støtteordningen i Statens lånekasse for utdanning for studenter fra utviklingsland og Sentral- og Øst-Europa

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE FOR EVALUERING AV STØTTEORDNINGEN I STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING FOR STUDENTER FRA UTVIKLINGSLAND OG SENTRAL- OG ØST-EUROPA

Oslo, 20. APRIL, 2001