Rapport fra Byggkvalitetutvalget - Forsvarlig Byggkvalitet

Kompetanse, kontroll og seriøsitet

Byggkvalitetutvalget har vurdert tiltak for å sikre kvalitet og seriøsitet i bygge- og anleggsvirksomheten. Utvalget har vært ledet av professor Nils-Henrik von der Fehr, og leverer sin innstilling 5. februar 2020. Et viktig formål med utvalgets arbeid har vært å gi myndighetene innspill og et godt grunnlag for å vurdere hvilke virkemidler som bidrar til å ivareta målsettingen om forsvarlig byggkvalitet.

Les rapporten her: 

Rapport fra Byggkvalitetutvalget - Forsvarlig byggkvalitet - Kompetanse, kontroll og seriøsitet