Rapport fra embetsverksgruppen for EUs patentdirektiv

Mulige tiltak som kan imøtekomme innvendingene mot direktiv 98/44/EF om rettslig beskyttelse av bioteknologiske oppfinnelser

Rapport
1. November 2000
fra embetsverksgruppen
for EUs patentdirektiv

Mulige tiltak som kan imøtekomme innvendingene
mot direktiv 98/44/EF om rettslig beskyttelse av bioteknologiske oppfinnelser