Rapport fra Norum-utvalget

Arbeidsgruppe som har vurdert organisering av NVH og NLH

Rapport fra Norum-utvalget

Arbeidsgruppen som skal vurdere hensiktsmessig organisering av Norges veterinærhøgskole og Norges landbrukshøgskole og etablering av tilfredsstillende fasiliteter for stasjonær undervisning i klinisk veterinærmedisin

Lenke til pdf-fil