Rapport fra Redningsberedskapsutvalget

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Gjennom kongelig resolusjon av 10. november 2000 nedsatte regjeringen Stoltenberg et utvalg for å gjennomgå landets operative rednings- og beredskapsressurser.

Rapport fra Redningsberedskapsutvalget