Rapport med vurdering og anbefalinger vedrørende gjenstander beslaglagt ved Martin Schøyens bolig 24. august 2021

Rapport fra Kulturhistorisk museum, mars 2022

På bakgrunn av anmodning fra Irak om ettersøking av irakiske kulturgjenstander i Schøyen-samlingen, ga Kulturdepartementet Kulturhistorisk museum i oppdrag å undersøke de aktuelle gjenstandene.

Report with assessment and recommendations concerning objects impounded at Martin Schøyen’s residence August 24, 2021 (.pdf)