Rapport om den nasjonale slepebåtberedskapen

Rapport fra Kystdirektoratet

Rapport om den nasjonale slepebåtberedskapen

Rapport om den nasjonale slepebåtberedskapen

Rapport frå Kystdirektoratet som vurderer den nasjonale slepebåtberedskapen, mellom anna på bakgrunn av røynslene etter ”Fjord Champion”-havariet utanfor sørlandskysten i mars 2005. Departementet bad våren 2005 Kystdirektoratet om å gjennomføre ei slik vurdering.

Last ned rapporten
(3 MB – Pdf-format)