Rapport om e-post og Internett i domstolene: Delrapport 1

Justisdepartementets domstolavdeling oppnevnte 22 april 1998 en arbeidsgruppe for å utrede enkelte spørsmål knyttet til domstolenes bruk av elektronisk post (e-post) og Internett.

Delrapport Iavgitt 3 desember 1998