Rapport om kvalitetssikring av Hardangerbrua

Metier har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en oppdatering av kvalitetssikringen av prosjekt ”Rv. 7/rv. 13 Hardangerbrua med tilførslevegar” i henhold til Finansdepartementets standard krav til innhold i kvalitetssikringen (KS2).

Metier har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet
gjennomført en oppdatering av kvalitetssikringen av prosjekt ”Rv. 7/rv. 13 Hardangerbrua med tilførslevegar” i henhold til Finansdepartementets standard krav til innhold i kvalitetssikringen (KS2).

Dokumenter er merket "Unntatt fra offentlighet", men er åpnet for innsyn.

Les rapporten (pdf)