Rapport om Mangfoldsåret 2008

Kulturminister Anniken Huitfeldt mottok rapporten ”Mangfoldsåret. Muligheter og motsigelser i politikken for et flerkulturelt kulturliv” av Erik Henningsen, Odd Are Berkaak og Sigrid Skålnes

Lenke til rapporten på nettsiden til Norsk institutt for by- og regionforskning