Rapport om omsorgsboliger og sykehjemsplasser

Regjeringen og KS har et løpende samarbeid for å holde oversikt over behovet for å bygge ut omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

Som et ledd i dette gjennomfører KS en årlig undersøkelse av hva kommunene planlegger. Undersøkelsen i 2018 viser at kommunene i perioden 2018-2021 planlegger å bygge ferdig om lag 7100 omsorgsboliger og sykehjemsplasser, fornye og modernisere vel 4500 og fase ut nesten 3300 gamle omsorgsboliger og institusjonsplasser.

Last ned rapporten (PDF).