Rapport om studentsamskipnadsordningen

Rapport til Utdannings- og forskningsdepartementet fra ekstern arbeidsgruppe.

Rapport om studentsamskipnadsordningen

Utdannings- og forskningsdepartementet har i dag mottat en rapport fra en ekstern arbeidsgruppe som har gjennomgått studentsamskipnadsordningen.

Gruppens helhetlige konklusjon er at studentsamskipnaden er en vel egnet organisasjonsform for å drive studentvelferd. I tillegg mener gruppen at flere foreslåtte endringer vil kunne gjøre studentsamskipnadsordningen enda bedre.

Rapporten fra gruppen gir en grundig beskrivelse av studentsamskipnadsordningen slik den fungerer idag. Arbeidsgruppen har vurdert alle sentrale elementer i samskipnadsordningen:

  1. studentsamskipnadens organisasjonsform
  2. styring av studentsamskipnaden
  3. hva som skal være studentsamskipnadenes oppgaver
  4. samskipnadenes samarbeid med universiteter og høyskoler

Arbeidsgruppen ble oppnevnt i juli i år og den ble nedatt i forbindelse med ny univesitets- og høyskolelov. Arbeidet har blitt ledet av spesialrådgiver Inger Stray Lien ved Universitetet i Oslo.

Les hele rapporten her