Rapport om Vossepakken

Metier AS har på oppdag av Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet fullført Kvalitetssikring fase 2 (KS2) av E16/Rv13 Vossepakken i henhold til Finansdepartementets standardkrav til innhold i kvalitetssikringen (KS2). Foruten denne KS2-rapporten er det utarbeidet en egen tilleggsrapport som primært vurderer om prosjektet er basert på et solid faglig grunnlag.

Les hovedrapporten (pdf)

Les tilleggsrapporten (pdf)