Rapporter - lærerutdanningene

Evauering av førskolelærer,- og allmennlærerprogrammet samt praktisk-pedagogisk utdanning gjennomført av Norgesnettrådet.

Evaluering av lærerutdanningene

På oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet har Norgesnettrådet gjennomført en evaluering av tre ulike lærerutdanningsprogram ved utvalgte skoler. Rapportene ble overlevert statsråd Kristin Clemet 30.januar 2002.:

Førskolelærerprogrammet

Allmennlærerprogrammet

Programmet for praktisk-pedagogisk utdanning

(alle rapportene er i pdf-format)