Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rapporter etter Utvik Seniors forlis

Utgitt av Undersøkelseskommisjonen etter Utvik Seniors forlis

Undersøkelseskommisjonen etter Utvik Seniors forlis ble oppnevnt av Justis-departementet i 2002. Kommisjonen har engasjert to uavhengige sakkyndige, og rapportene fra disse er nå lagt frem.

Offentliggjøring av sakkyndig-rapporter etter Utvik Seniors forlis

Utgitt av Undersøkelseskommisjonen etter Utvik Seniors forlis

Undersøkelseskommisjonen etter Utvik Seniors forlis ble oppnevnt av Justisdepartementet 8. mai 2002. Kommisjonen har som mandat på bakgrunn av funn av vrakdeler å foreta de undersøkelser den finner nødvendig for å bringe på det rene de faktiske omstendigheter omkring forliset av fiskefartøyet den 17. februar 1978 og årsaken til forliset.

Kommisjonen har foretatt heving av Utvik Seniors hovedmotor og andre vrakdeler, og har som ledd i sitt arbeide bl.a engasjert to uavhengige sakkyndige til å foreta undersøkelser vedrørende de hevede vrakdelene. Videre er det innhentet sakkyndig uttalelse vedrørende værforholdene i ulykkesområdet på forlistidspunktet. Rapportene er nå ferdigstilt fra de sakkyndige.

Overingeniør Knut Strengelsrud ble ved kommisjonens brev av 7. oktober 2002 engasjert som sakkyndig og gitt i mandat å foreta undersøkelser av vrakdeler fra fartøyet. Den sakkyndiges foreløpige rapport ble mottatt av kommisjonen 15. januar 2003. I brev av 27. januar 2003 anmodet kommisjonen om nærmere konkretiseringer av en del av rapportens innhold. Endelig rapport ble mottatt av kommisjonen 27. mars 2003. Rapportens konklusjoner fremkommer på sidene 29-33.

The Test House (Cambridge) Ltd v/David Ellin ble ved kommisjonens brev av 29. april 2003 engasjert som sakkyndig og gitt i mandat å foreta undersøkelser av vrakdeler fra fartøyet. På bakgrunn av den sakkyndiges foreløpige rapport av 3. juni 2003 anmodet kommisjonen i brev av 25. august 2003 om nærmere konkretiseringer av en del av rapportens innhold. Endelig rapport ble oversendt kommisjonen 27. november 2003. Rapportens konklusjoner fremkommer på sidene 16-17.

Meteorologisk institutt ble ved kommisjonens brev av 14. april 2003 engasjert med mandat å vurdere værforholdene på yttersiden av Senja 17. februar 1978. Meteorologisk institutt oversendte foreløpig rapport av 20. juni 2003 samt tilleggsrapport av 16. september 2003. Tilleggsrapport ble utarbeidet som svar på undersøkelseskommisjonens brev av 24. juli 2003, hvor man anmodet om en nærmere konkretisering av en del av rapportens innhold. I brev av 14. november ba kommisjonen om at det arbeid Meteorologisk institutt hadde utført ble samlet til en rapport. Kommisjonen mottok slik endelig rapport 21. november 2003. Rapportens konklusjoner fremkommer på sidene 11 og 13.

Det bemerkes at ovennevnte rapporter kun inngår som en del av det materiale kommisjonen har samlet inn under sitt arbeide. Kommisjonens vurderinger og konklusjoner vil bli foretatt etter en totalvurdering av det samlede materiale som er innhentet i anledning saken, og vil fremkomme i kommisjonens endelige rapport.

Vedlegg

(Alle vedleggene er er lagret som PDF-filer. For å kunne lese disse må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html)

K. Strengelsrud:

Kommisjonens mandat av 7. oktober 2002

Foreløpig rapport av 15.01.03

Kommisjonens brev av 27. januar 2003

Sluttrapport av 27. mars 2003

Vedlegg A til rapport av 27. mars 2003

Vedlegg B (bildevedlegg) til rapport av 27. mars 2003


The Test House (Cambridge) Ltd v/ D. Ellin:

Kommisjonens mandat av 29. april 2003 (engelsk)

Foreløpig rapport av 3. juni 2003 (norsk)
Foreløpig rapport av 3. juni 2003 (engelsk)

Kommisjonens brev av 25. august 2003 (norsk)
Kommisjonens brev av 25. august 2003 (engelsk)

Sluttrapport av 27. november 2003 (norsk)
Sluttrapport av 27. november 2003 (engelsk)

Gjennomgang av teknisk beskrivelse til norsk sakkyndig av 27. november 2003 (norsk)
Gjennomgang av teknisk beskrivelse til norsk sakkyndig av 27. november 2003 (engelsk)

Vedlegg (bildevedlegg) til rapport av 27. november 2003 (engelsk)

Meteorologisk Institutt:

Kommisjonens brev av 14. april 2003

Foreløpig rapport av 20. juni 2003

Kommisjonens brev av 24. juli 2003

Tilleggsrapport av 16. september 2003

Kommisjonens brev av 14. november 2003

Endelig rapport 21. november 2003