Raset i Hanekleivtunnelen 25. desember 2006

Rapport fra undersøkelsesgruppen

Etter raset i Hanekleivtunnelen 25. desember 2006, satte Samferdselsdepartementet 5. januar 2007 ned en undersøkelsesgruppe som fikk i oppdrag å kartlegge mulige årsaker til raset og foreslå eventuelle forbedringestiltak.

HanekleivrapportenEtter raset i Hanekleivtunnelen 25. desember 2006, satte Samferdselsdepartementet 5. januar 2007 ned en undersøkelsesgruppe som fikk i oppdrag å kartlegge mulige årsaker til raset og foreslå eventuelle  forbedringestiltak.

15. februar 2007 overleverte undersøkelsesgruppen sin rapport til samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Last ned rapporten (pdf)

Pressemelding 15.02.07: Ras i Hanekleivtunnelen: Rapporten overlevert