"Realfag, naturligvis" –strategi for styrking av realfagene

"Realfag, naturligvis" – strategi for styrking av realfagene

Utdannings- og forskningsdepartementet presenterte i november 2002 en femårig tiltaksplan for å snu den negative utviklingen i realfagene. Blant annet vil lærere tilbys stipend på inntil 100 000 kr for videreutdanning i matematikk. Det settes også inn tiltak for å få flere jenter til å velge realfag.

Bakgrunnen for den nasjonale satsingen er sviktende kompetanse og middels resultater innen realfag i grunnskolen, lite obligatorisk matematikkundervisning i videregående og svak realfaglig kompetanse hos begynnerstudenter. Målsettingen er at Norge i løpet av perioden skal plassere seg i den beste fjerdedelen blant OECD-landene.

Hovedmålet med strategien er å skape økt kvalitet på realfagsutdanningen i alle ledd, både i grunnopplæring, i høyere utdanning og i forskning.

 Les handlingsplanen "Realfag - naturligvis!"