Redegjørelse etter ras på E6 og jernbane ved Steinkjer etter sprengning

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet mottok i dag Statens vegvesen sin redegjørelse om forholdene i Løsberga i Nord-Trøndelag.

"Redegjørelse etter ras på E6 og jernbane ved Steinkjer etter sprengning" er tilgjengelig via peker under.

Se også: