Regelverk - voksenopplæing

Lover og forskrifter - voksenopplæring

Regelverk - Voksenopplæring

Voksenopplæring er regulert av flere lover. Nedenfor finnes lenker til noen av de mest sentrale lovene med forskrifter.