Regelverk - omtale

Regelverk

Lover og forskrifter er lenket til gjeldende sider hos Lovdata. Lovdata foretar en løpende ajourføring av lovteksten på grunnlag av nye endringer som vedtas av Stortinget og sanksjoneres av Kongen. Du kan lese eller ta utskrift av lovene gratis.

KDs lover - med lenke til Lovdata.

Rundskriv - rundskrivene som ikke finnes på oversikten, kan bestilles fra departementet.

Rutiner og regelverk - oversikt over retningslinjer for tilskudd til de forskjellige sektorene.