Regelverk for statlig forsikring av gjenstander som lånes fra utlandet til utstillinger i Norge

Regelverket gjelder statlige forsikring av gjenstander som lånes inn fra utlandet og som skal vises på utstillinger i Norge.

Fastsatt med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak for Kulturdepartementet.

Sist revidert av Kulturdepartementet 16. juni 2016.

Regelverk for statlig forsikring av gjenstander som lånes fra utlandet til utstillinger i Norge (.pdf)