Regjeringens fosterhjemsstrategi 2021–2025

Strategien gir en helhetlig fremstilling av regjeringens mål, prioriteringer og tiltak på fosterhjemsområdet.

Les: Et trygt hjem for alle - Regjeringens fosterhjemsstrategi 2021–2025