Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regnskapsloven 1977 (Opphevet)

Lov 13. mai 1977 nr. 35 om regnskapsplikt m.v. (regnskapsloven) (Opphevet)

Den regnskapspliktige skal føre regnskap og utarbeide årsoppgjør i samsvar med god regnskapsskikk og bestemmelser i eller gitt i medhold av denne lov eller andre lover. Regnskapet skal føres i norsk mynt og på norsk språk, med mindre Kongen ved forskrift eller enkeltvedtak bestemmer noe annet, jfr. § 7. Endret ved lover 24 feb 1984 nr. 4, 21 juni 1985 nr. 83.

Den regnskapspliktige skal føre regnskap og utarbeide årsoppgjør i samsvar med god regnskapsskikk og bestemmelser i eller gitt i medhold av denne lov eller andre lover. Regnskapet skal føres i norsk mynt og på norsk språk, med mindre Kongen ved forskrift eller enkeltvedtak bestemmer noe annet, jfr. § 7. Endret ved lover 24 feb 1984 nr. 4, 21 juni 1985 nr. 83.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser

Til toppen