Reisekostnader ved samvær

Barne- og likestillingsdepartementet har nå oppdatert brosjyren Reisekostnader ved samvær og lovendringene som trådte i kraft 1. januar 2009 er innarbeidet

Barne- og likestillingsdepartementet har nå oppdatert brosjyren Reisekostnader ved samvær og lovendringene som trådte i kraft 1. januar 2009 er innarbeidet

Last ned brosjyren om Reisekostnader ved samvær her (PDF)