Rekruttering av unge til helse- og sosialfag ved videregående skoler

En kartleggingsundersøkelse

Rekruttering av ungdom til helse- og sosialfag ved videregående skoler.
En kartleggingundersøkelse

Rapporten foreligger i word-format og kan lastes ned her

VEDLEGG