Historisk arkiv

Retningslinjer for bruk av karantene ved overgang fra politisk stilling til departementsstilling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Moderniseringsdepartementet

Iverksatt 4. januar 2005

Politisk ledelse i et departement må vente i seks måneder etter fratreden før de kan gå tilbake til en tidligere stilling eller begynne i en stilling (departementsråd, ekspedisjonssjef eller informasjonssjef) i eget departement. Tilsvarende er det en tre måneders karantene for overgang til andre departementer.

Politisk ledelse i et departement må vente i seks måneder etter fratreden før de kan gå tilbake til en tidligere stilling eller begynne i en stilling (departementsråd, ekspedisjonssjef eller informasjonssjef) i eget departement. Tilsvarende er det en tre måneders karantene for overgang til andre departementer.