Rundskriv

Retningslinjer for fosterhjem

Q-1072B

Retningslinjer for fosterhjem gir informasjon om blant annet de ulike ansvarlige myndigheter, rekruttering, opplæring og veiledning av fosterforeldre, generelle krav som stilles til fosterforeldre, valg og godkjenning av fosterhjem til det enkelte barn og oppfølging av det enkelte barn i fosterhjem. Retningslinjene gir også informasjon knyttet til bl.a. fosterhjemsavtalen, godtgjøring og tilsyn.

Retningslinjer av 15. juli 2004 til lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100.

Se retningslinjene på Bufdirs sider