Retningslinjer for fosterhjem

Q-1072B

Retningslinjer av 15. juli 2004 til lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100.

1 - Forskrift om fosterhjem og utdrag fra barnevernloven

2 - Ansvarlige myndigheter

3 - Rekruttering, formidling, nødvendig opplæring og generell veiledning

4 - Generelle krav til fosterforeldrene

5 - Valg av fosterforeldre til det enkelte barn

6 - Godkjenning av fosterhjem

7 - Avtale om barneverntjenestens og fosterforeldrenes forpliktelser ved fosterhjemsplassering

8 - Fosterforeldrenes arbeidsrettslige stilling og deres sosiale rettigheter

9 - Fosterhjemsgodtgjøring

10 - Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet

11 - Tilsyn med fosterhjemmet

12 - Daglig omsorg, foreldreansvar og samvær

13 - Opphør av fosterhjemsplassering

14 - Saksbehandling ved anklager mot et fosterhjem

15 - Plassering av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger hos familie

16 - Fosterhjemsplassering av funksjonshemmede barn