Retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger

Retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger

Rundskriv R-112/2006 (pdf-format)


Publisert:16.06.06