Retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger. Opplegg for gjennomgang og tilpasning av eksisterende ordninger

Retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger. Opplegg for gjennomgang og tilpasning av eksisterende ordninger

Rundskriv R-4/2006 (pdf-format)


Publisert: 16.06.06