Retningslinjer om innsynslogg

Det er et grunnleggende personvernprinsipp at den enkelte skal ha kontroll over sine egne personopplysninger. Videre har den enkelte rett til å få vite hvilke opplysninger om henne som behandles, hvordan og hvem som behandler dem.

Regjeringen ønsker å motvirke uberettiget innsyn i personopplysninger i alle viktige offentlige og private registre. For å motvirke uberettiget innsyn i slike registre, er det nødvendig at den enkelte virksomhet gjennomfører tiltak, både når det gjelder egne systemer, internkontroll etter personopplysningsloven og interne rutiner generelt.

Disse retningslinjene gir anbefalinger om hvordan innsynslogging og innsyn i innsynslogger kan og bør gjennomføres. De skal hjelpe virksomheter som behandler personopplysninger til å utvikle eller forbedre systemer og rutiner for å forebygge og begrense graden av urettmessig innsyn.

Retningslinjer om innsynslogg (pdf)

Retningslinjer om innsynslogg (EPUB-format) [Hva er EPUB]