Rettigheter og tilhørighet - Evaluering av statsborgerregelverket

Oxford Research har evaluert det norske statsborgerregelverket og statsborgerseremonien.

Oxford Research har evaluert det norske statsborgerregelverket og statsborgerseremonien. Rapporten ”Rettigheter og tilhørighet – evaluering av statsborgerregelverket” kan lastes ned her (pdf).