Revidering av prikkbelastningsordningen

Rapport fra arbeidsgruppe mars 2009

Samferdselsdepartemenet nedsatte i november 2008 en arbeidsgruppe for å gjennomgå regelverk og rutiner for prikkbelastning.

Samferdselsdepartemenet nedsatte i november 2008 en arbeidsgruppe for å gjennomgå regelverk og rutiner for prikkbelastning.

Formålet med gruppens arbeid har vært å foreslå endringer som kan øke trafikksikkerhetseffekten av ordningen og fjerne eventuelle organisatoriske svakheter i systemet.

Se også: Pressemelding av 6. mars 2009 ved framleggingen av rapporten