Revisjon av regelverket knytt til fellesfakturerte tenester

Rapport frå arbeidsgruppe

Samferdselsdepartementet etablerte i desember 2005 ei arbeidsgruppe som skulle se på någjeldande regelverk om fellesfakturert tenester og gjere ein vurdering av reguleringsbehovet.

Samferdselsdepartementet etablerte i desember 2005 ei arbeidsgruppe som skulle se på någjeldande regelverk om fellesfakturert tenester og gjere ei vurdering av behovet for regulering.

Last ned rapporten (pdf)

Rapporten er ein del av ein offentleg høyring om forslag om nye reglar om fellesfakturerte tenester. Frist for merknader til høyringa er 15. august 2007.